Giấy phép hành nghề

LƯƠNG Y: LÊ VĂN MỘT
  • Chứng chỉ hành nghề y số: 00012/CC-HN do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22 - 4 - 2004
ĐÔNG Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ MAI TRANG
  • Giấy phép hành nghề y số: 00023/CC- HN do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22 - 4 - 2004 .
  • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số 000144/ĐNA-CCHN sở y tế thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05-06-2012.
  • Giấy phép ĐKKD số 32E8004685 do Uỷ ban nhân dân Quận Liên Chiểu cấp ngày 29-10-2012. 
  • Giấy phép hoạt động số 0088/SYT-GPHD do Sở y tế Đà Nẵng cấp ngày 29-10-2012
  • Mẫu đăng ký NHĐQ số: 749V/NH ngày 02 - 04 - 1998 do Bộ KH - CNMT và Cục Sở hữu Công nghiệp Hà Nội cấp
  • Kết quả kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm số 01883/00/KNDP do Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Đà Nẵng cấp ngày 17 - 3 -2000
  • Quyết định cho phép sản xuất thuốc gia truyền số 3600/SYT - CuLD do Giám đốc sở Y tế Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16 - 6 - 2004 .    
BÁC SĨ NGUYỄN KIẾN QUỐC
  • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số 000266/DNA-CCHN của bác sĩ Nguyễn Kiến Quốc, cấp ngày 15/03/2011.
  • Giấy phép hoạt động số 0087/SYT–GPHD của bác sĩ Nguyễn Kiến Quốc, cấp ngày 20/07/2012

Tin Tức Liên Quan

Giấy phép hành nghề 7330383656952386659

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tư Cách Pháp Nhân

Bằng Khen và Danh Hiệu

Video

Hình Ảnh

Facebook

item